TAC Irish Dancing In The Rain

Photo taken by www.eoinholland.com